Onderwijs in beweging

Samen bouwen aan beter onderwijs

School is de plek waar kinderen de meeste tijd doorbrengen. Om kinderen gelijke kansen te kunnen bieden is er verschillend onderwijs nodig. Samen met de scholen en hun teams bieden we innovatieve (personeels)oplossingen, zodat scholen kwalitatief onderscheidend onderwijs kunnen bieden dat past bij de context van de school.

'The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see.'

Drie redenen om met ons te werken

name

Leerling

Wij gaan op uw school graag direct met de leerlingen aan het werk. Wij geloven in de talenten van kinderen en werken vanuit wat ze kunnen. Kinderen ontwikkelen een positief zelfbeeld door te ervaren dat iets lukt. Het principe 'inspanning loont' loopt als een rode draad door de activiteiten van In Opbouw. Wij leren kinderen dat leren een proces is van vallen opstaan, kritisch kijken naar eigen houding en gedrag, maar ook genieten van elke stap voorwaarts. Wij creëren een veilig en prettig klimaat waarin leren centraal staat. De (vak)leerkracht of onderwijsspecialist van In Opbouw is in staat om leren zichtbaar te maken.

name

Leerkracht

Wij nemen de school niet over maar lopen naast de leerkracht mee. Samen maken wij helder wat er goed gaat en waar er verbeteringen mogelijk zijn in het handelen van de leerkracht . Wij geloven in samen werken en samen leren. Vanuit co-teaching nemen we de leerkracht mee en leren we de kleine verschillen te zien in eigen gedrag, die leiden tot grote verschillen in gedrag van leerlingen. Wij sluiten aan bij wat er is in de school en hoe de talenten van de leerkracht kan worden ingezet. Ook in deze trajecten geldt dat inspanning loont en lijdt tot vooruitgang. Wij vragen inzet, commitment en kwetsbaarheid van de leerkracht, maar geven vertrouwen, collegialiteit en professionaliteit terug. Wij verbinden leerkrachten aan elkaar en brengen het interne leerproces op gang. Leerkrachten leren het meest van en met elkaar. In Opbouw faciliteert en begeleidt het leren.

name

Cultuur

Wij werken in uw organisatie altijd vanuit de driehoek leerling, leerkracht, cultuur. De echte verandering van onderwijs zit in het gedrag van de mensen die het onderwijs maken. Door vanuit deze gedachte te werken, komen wij met elkaar tot afspraken en structuren waarin de organisatie zichzelf prettig voelt. Het uitgangspunt is hier “ Wanneer je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Door andere manieren van handelen te vinden en het team dit eigen te maken, ontstaat er een andere dynamiek en cultuur waarin de school de dagelijkse handelingen doet. Hierdoor krijgt de school grip op opbrengsten en resultaten, het werkplezier stijgt en leerlingen en leerkrachten voelen zich gezien in wie ze zijn.

EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON WE CAN USE TO CHANGE THE WORLD

Ons team

Het team van In Opbouw bestaat uit bevlogen, enthousiaste professionals met een groot hart voor kinderen. Binnen dit team ontwikkelen we elkaar, geven feedback en werken vanuit passie aan nieuwe activiteiten. Wij hebben een brede expertise die vanuit co-creatie wordt ingezet. De expertises liggen onder andere op het gebied van onderwijskunde, verandermanagement, teamcultuur, onderwijsinnovatie, bewegingsonderwijs, kwaliteit in de klas, formatie en personeelsmanagement.
Rolf de Ruiter

Rolf de Ruiter

Arjan Baak

Arjan Baak

Meike Kleinpaste

Meike Kleinpaste

Tjeerd Korf

Tjeerd Korf

Lian Minnaard

Lian Minnaard

Corike van de Merwe

Corike van de Merwe

Inez Baak

Inez Baak

Mathilde Bloem

Mathilde Bloem

Janny van Meerveld

Janny van Meerveld

David van Dijk

David van Dijk

Laatste nieuws

Bewegen voor alle kinderen weer een feest met In Opbouw

Wij stellen die fantastische vakleerkracht beschikbaar en maken bewegen voor alle kinderen weer...

High Tea voor directeuren, leerkrachten en Pabo studenten

Gratis high tea less…is more… Reserveer 7 juni a.s. 15.30 uur in de agenda voor een...

Nieuwsbrief In Opbouw

We bewegen en bouwen verder: Gratis vakleerkracht, inspirerende high tea en meer eigen regie do...

Het is nu echt duidelijk Nederlandse kinderen bewegen te weinig

Slechts 28 procent van onze kinderen beweegt voldoende. Een bedroevende conclusie van een inter...