alphabet-class-conceptual-cube-301926
Leerondersteuning

Introductie

Ontwikkelen op persoonlijk en cognitief vlak

Het aantal kinderen dat niet meer (volledig) naar school gaat groeit. Cognitief kunnen de kinderen het niveau op school aan, maar ze lopen tegen de grenzen van het onderwijssysteem aan, waarbij de kans aanwezig is dat ze op gedragsaspecten mogelijk uitvallen. In Opbouw wil voorkomen dat deze kinderen thuis komen te zitten en biedt ze een nieuwe passende uitdaging.

Ieder kind is uniek

Bij In Opbouw vinden deze kinderen een veilige plek waarbij ze zich kunnen ontwikkelen. De kinderen worden intensief en persoonlijk begeleidt op het gebied van leren en sociale vaardigheden. Door deze begeleiding krijgen ze de kans om hun denken en handelen te structureren, zonder daarbij hun unieke persoonskenmerken te verliezen. De kinderen werken aan positieve leer- en gedragservaringen en ontwikkelen een positiever en realistisch zelfbeeld.

Samenwerking

In Opbouw Leerondersteuning is geen school, we nemen geen leerlingen over van de school en werken niet alleen aan schoolse leerdoelen binnen de leerondersteuning. We werken nauw samen met ouders, zorgaanbieder en de school. We zijn ondersteunend voor het kind en zijn omgeving, hierdoor kunnen de kinderen weer zelfsturend en autonoom deelnemen aan de maatschappij.

Tarieven

Tarief

Elk kind is uniek. Zo ook het traject dat bewandeld wordt. Voor elk kind wordt een maatwerktraject gemaakt waarop het tarief wordt bepaald. Het tarief zal echter nooit meer dan €45,- per uur bedragen. Gemiddeld zijn kinderen 3 tot 6 uur per dag bij ons aanwezig.

Aanmelden

Aanmelden

We zijn alle dagen geopend van 9.30 uur tot 15.30 uur. Het kind maakt één of twee dagen of verschillende dagdelen per week gebruik van In Opbouw en de andere dagen op de eigen school, waar hij of zij ook ingeschreven blijft. U kunt uw kind via het aanmeldformulier aanmelden voor talentontwikkeling/leerondersteuning van In Opbouw.

Bezoekadres

Bedrijfsinformatie

  • Wijngaard 15
  • 8253 LJ Dronten
  • KVK: 59993715
  • BTW: NL853723370B01
  • Rek.nr: NL74 RABO 0307 6751 57

Volg ons op Social Media