Leerondersteuning

Het is in toenemende mate lastig voor kinderen om in de veelheid van prikkels en verleidingen de juiste keuzes te maken. De hele dag staan ze in verbinding met de wereld om hen heen. Dat maakt dat het steeds lastiger is om de juiste keuzes te maken en de focus te leggen op zaken die helaas soms moeten en minder leuk zijn. De strijd die deze situatie oplevert thuis is voor veel ouders herkenbaar.

Wij zijn geen huiswerkbegeleiding wij gaan verder. Uit ervaring zien we dat kinderen dit nodig hebben. De leerondersteuning van In Opbouw biedt kinderen structuur en houvast. Het doel van de begeleiding van In Opbouw is dat kinderen kunnen groeien en bloeien in persoonlijkheid, dat ze nieuwe vaardigheden aanleren en ontwikkelen om vervolgens weer volledig zelfstandig in alle rust hun ambities waar kunnen maken.

We gaan uit van het unieke van ieder kind en geven ze de ruimte om te worden wie ze zijn. Samen met uw kind brengen we in beeld wat er allemaal moet gebeuren, De schoolse werkzaamheden plannen we in de week en in de tijd. Daar omheen maken we ruimte voor alle andere activiteiten die het kind moet of wil doen in de week, hierbij houden we rekening met eigenheid, creativiteit en maken kinderen zelf keuzes.

Door kinderen intensief en persoonlijk te begeleiden bieden we ze kansen. We willen ze weer het plezier in leren laten ontdekken en inzicht geven in wat ze kunnen en wie ze zijn. We leren ze om het denken en handelen te structureren zonder daarbij hun unieke persoonskenmerken te verliezen. Door kinderen tijdelijk te begeleiden en samen met ze te kijken naar wat goed gaat, leren ze dat ze zelf invloed hebben op hun succes. Op basis van een duidelijk plan van aanpak gaat de leercoach aan het werk met uw kind. Door kinderen de tijd en ruimte te geven en door het aanbieden van verschillende strategieën gaan ze ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Ze ontdekken hun eigen manier van leren, ze ontdekken wat wel en wat niet werkt en waar ze zich prettig bij voelen.

Binnen In Opbouw werken we aan leeropdrachten via een cyclisch proces. De leercirkel wordt consequent gebruikt om kinderen te leren alle stappen te doorlopen. De leerstappen helpen het kind in het ordenen van de activiteiten en keuzes te maken in de leervormen. Daarnaast heeft het kind bij de verschillende stappen meer of minder hulp nodig en leren ze welke executieve vaardigheden ze wel en niet bezitten of nodig hebben om verder te kunnen.

De leerondersteuning van In Opbouw is voor alle kinderen, basisonderwijs of voortgezet onderwijs, die vastlopen in hun schoolse werkzaamheden omdat het niet lukt of omdat ze niet weten hoe ze het moeten doen. Dit alles kan invloed hebben op het leervermogen of de persoonlijke ontwikkeling. Wij helpen je hier graag bij. Kinderen kunnen na behoefte na schooltijd bij In Opbouw komen. Wil je eens in de week of meerdere keren per week komen, alles is mogelijk. U kunt uw kind via het aanmeldformulier aanmelden voor talentontwikkeling van In Opbouw.