Detachering

De flexpool van In Opbouw biedt oplossingen voor personeels- en kwaliteitsvraagstukken in het primair onderwijs. Onze medewerkers zijn enthousiaste, bevlogen professionals. Zij willen hun expertise en deskundigheid inzetten voor een waardevolle bijdrage aan uw school.

Medewerkers van In Opbouw werken doorlopend aan hun ontwikkeling en deskundigheid en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Enthousiaste en betrokken vakleerkrachten voor het onderwijs
Goed onderwijs valt of staat bij kwalitatieve medewerkers. Om kwaliteit en onderscheidend onderwijs goed vorm te geven, is continuïteit, ervaring en deskundigheid nodig. In Opbouw detacheert enthousiaste en deskundige vakleerkrachten en groepsleerkrachten.

Geen administratie voor de school en geen risico’s 
De schoolbesturen en scholen worden bij inzet van medewerkers van In Opbouw ontzorgt van werkgeversrisico’s en administratie. In Opbouw monitort de kwaliteit en controleert of de medewerkers in het bezit zijn van de juiste bevoegdheden, verklaring omtrent gedrag en andere benodigde verplichtingen.

Meer dan alleen Bewegingsonderwijs
Met onze vakleerkrachten haal je iemand in huis die de verbinding zoekt met de leerlingen, maar ook met collega’s. Zij worden maar al te graag sparring-partner van de leerkrachten omdat ze samen meer zien en samen een juiste aanpak kunnen vinden. Leerlingen zullen merken dat er een doorgaande lijn is van de school naar de gymzaal en vice versa.

De vakleerkracht zet de lessen in als middel om een gezamenlijk doel te bereiken. Soms is zo’n doel simpelweg het verbeteren van motorische, cognitieve en sociale vaardigheden maar veel vaker speelt er in een klas of op een school iets groters, waar ook zij aan kunnen bijdragen tijdens de lessen Bewegingsonderwijs.

Door vakbekwame en energieke vakleerkrachten te detacheren vanuit onze vakgroep heeft u altijd de garantie op kwalitatieve bewegingslessen.

{

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela – Toano