Detachering

De flexpool van In Opbouw biedt oplossingen voor personeels- en kwaliteitsvraagstukken in het primair onderwijs. Onze medewerkers zijn enthousiaste, bevlogen professionals. Zij willen hun expertise en deskundigheid inzetten voor een waardevolle bijdrage aan uw school.

Medewerkers van In Opbouw werken doorlopend aan hun ontwikkeling en deskundigheid en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Enthousiaste en betrokken vakleerkrachten voor het onderwijs
Goed onderwijs valt of staat bij kwalitatieve medewerkers. Om kwaliteit en onderscheidend onderwijs goed vorm te geven, is continuïteit, ervaring en deskundigheid nodig. In Opbouw detacheert enthousiaste en deskundige vakleerkrachten, groepsleerkrachten en vakprofessionals ‘anders organiseren’.

Geen administratie voor de school en geen risico’s 
De schoolbesturen en scholen worden bij inzet van medewerkers van In Opbouw ontzorgt van werkgeversrisico’s en administratie. In Opbouw monitort de kwaliteit en controleert of de medewerkers in het bezit zijn van de juiste bevoegdheden, verklaring omtrent gedrag en andere benodigde verplichtingen.

{

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela – Toano