Interim

Realiseren van gewenste ontwikkeling van de school, het team en het onderwijs.

Leren is in het perspectief van In Opbouw een dynamische activiteit. Maak het verschil door uit de kom te springen en het onderwijs anders in te richten. Dat vraagt om anders te denken en handelen. In Opbouw staat voor onderscheidend onderwijs gebaseerd op onderzoeken, ontdekken, toepassen, ervaren en doen. Samen met het team ontwerpen we het onderwijsconcept en begeleiden we op bijpassende overtuigingen en gedrag.

Dit perspectief vraagt om een pro-actieve houding van de onderwijsorganisatie en alle betrokkenen. Niet reageren op wat is geweest, maar met elkaar proberen te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. We brengen samen het onderwijs in beweging als we tot in de kern durven te veranderen. Geen andere methode kiezen en hetzelfde blijven doen, maar echt een systeemwijziging maken en het fundament aanpassen. We dagen u uit om afscheid te nemen van het oude, waarbij we het goede behouden.

{

Leren is een werkwoord, leren moet je doen.