KlusKlas

Leren is een werkwoord

Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanuit positieve ervaringen gemotiveerd raken om zichzelf te verbeteren. Het gaat erom dat kinderen ontdekken en ervaren dat leren leuk is, dat het belangrijk is om jezelf aan te zetten tot leren en dat het (nog) niet lukken en (nog) niet kunnen de motivatie is tot een nieuwe poging.

De conclusie is simpel: elk kind kan en wil leren, alleen weten ze vaak niet hoe ze het liefste en beste leren. Deze ontdekkingstocht gaat vaak gepaard met frustratie en ontmoediging.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Door onderwijs te geven aan kinderen in de basisprincipes van de techniek gaan ze de wereld om hen heen begrijpen. Waar voor de één de voorkeur ligt in het theoretisch leren, geeft de ander meer de voorkeur aan praktisch leren. Door gebruik te maken van je leervoorkeur kun je de uitdaging die er voor je ligt meer eigen
maken.

In de KlusKlas maken kinderen op een praktische manier allerlei vaardigheden eigen. Deze vaardigheden kunnen te maken hebben met het vak techniek of houtbewerking, maar kunnen ook op een heel ander vlak liggen. Aan de hand van de onderzoekend en ontwerpend leren methode, leren de kinderen bijvoorbeeld ook hoe ze een onderzoeksvraag kunnen opstellen of een hypothese te formuleren.

Hoe gaan we aan de slag?

Omdat we leerlingen praktisch en planmatig willen uitdagen, werken we in dagdelen. Leerlingen zijn een heel dagdeel bezig met hun project. Binnen dit project komen alle fases van onderzoekend en ontwerpend leren voorbij. Elke fase is van belang om te doorlopen om te komen tot het gedroomde resultaat.

In stapjes werken we door het leerproces heen en leren kinderen oplossingen bedenken voor de problemen die ze tegenkomen.

Voor wie?

De groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen welke uit verschillende klassen kunnen komen. Hierbij clusteren we leerlingen per bouw en vormen wij homogene groepen (bijvoorbeeld op basis van het uitstroomprofiel). Leerlingen uit groep 7 en 8 met een basis/kader uitstroomprofiel die behoefte hebben aan “doen’ (kunnen ook een ander uitstroomprofiel hebben). Leerlingen die beschikken over een groot cognitief vermogen maar meer praktisch moeten leren denken en werken. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 die behoefte hebben aan het andere (praktische vorm van) leren.

Programma

Het standaard programma van de KlusKlas heeft een duur van 10 weken een dagdeel. Bij voorkeur is dit een aaneengesloten periode. We werken dan vanuit een doorgaande leerlijn. Het programma kan worden aangepast op de specifieke wensen en mogelijkheden van de school. Interesse in de KlusKlas bij u op school? Neem dan contact met ons op.

{

Elk kind is van nature een onderzoeker, niet elk kind wordt een academicus