Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Gedifferentieerd bewegingsonderwijs
Goed bewegingsonderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leerkracht. Hoe kun je de lessen bewegingsonderwijs vorm geven in je school en op die manier bijdragen aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van je leerlingen op hun eigen niveau? In Opbouw detacheert enthousiaste en deskundige vakleerkrachten bewegingsonderwijs voor zowel basisonderwijs als speciaal onderwijs. Door de inzet van een vakleerkracht uit onze vakgroep heeft jouw school de garantie op kwalitatieve bewegingslessen.

Meer bieden
Leerlingen maken spelenderwijs kennis met een een divers aanbod van beweegactiviteiten. We bieden een passend beweegaanbod, zodat elke leerling op zijn/haar niveau wordt uitgedaagd.

De vakleerkracht werkt vanuit de verbinding met de collega’s in de school. Zo signaleren we (beweeg)gedrag tijdens de lessen en koppelen we dit zo nodig terug naar de groepsleerkracht. Vanuit de behoefte van de groepsleerkracht en/of directie, kan er gewerkt geworden met themalessen. Denk hierbij aan groepsvorming, samenwerken en bewegend leren.

Continuïteit
De vakleerkrachten van In Opbouw werken samen in een vakgroep.

In de vakgroep delen we ervaringen, kennis en vragen. Hierdoor werken we samen aan onze professionaliteit en nemen we de expertise van het hele team mee naar de scholen. Mocht een vakleerkracht door bijvoorbeeld ziekte uitvallen, dan worden de lessen overgenomen door een collega uit de vakgroep, zodat de continuïteit gewaarborgd wordt.

{

Om anderen te kunnen bewegen moet jezelf bewogen zijn