Voor leerkrachten en IB

Is er een leerling bij u op school die vastloopt en dreigt uit te vallen? Vraagt u zich af hoe u deze leerling meer persoonlijke begeleiding kunt bieden? Samen met u als Intern Begeleider of leerkracht, de ouders en de leerling is het ons doel de leerling weer op de rails te zetten.

In Opbouw biedt onderwijs dat werkt

Wij bieden onderwijs dat werkt, door een onderwijsplan op maat te maken voor de leerling. Onze ondersteuning, begeleiding en hulp vindt allemaal in samenwerking met u plaats. Wij vinden het daarom belangrijk om hierin de lijntjes kort te houden en de aanpak op elkaar af te stemmen.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij elkaar hierin kunnen versterken. De leerbehoefte maakt niet uit, we hebben samen één doel; de leerling haalt (weer) het beste uit zichzelf. Iedere leerling heeft een eigen leerplan en een vaste leercoach.

Wij bieden vijf dagen in de week op eigen locatie de tijd en ruimte voor deze leerlingen. Een leerling kan de gehele werkweek bij ons terecht, maar het aantal momenten kan verschillen. Ook dat wordt volledig afgestemd op het onderwijsplan van de leerling.

Wij zijn onderscheidend doordat we werken in kleine groepen, persoonlijke begeleiding bieden en elke leerling werkt op zijn eigen leerlijn. Leerlingen vanaf groep 3 tot en met eind van het voortgezet onderwijs, vinden bij ons de rust, begeleiding, ruimte en tijd om weer helemaal in hun kracht te komen staan.

We werken samen met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, jeugdhulpverlening en de directies van de verschillende basisscholen. Binnen deze samenwerking gaan wij op zoek naar de best passende oplossing voor de leerling. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de financiering van het samenwerkingsverband gerealiseerd worden. Wij nodigen u van harte uit voor een gesprek en om bij ons op locatie te komen kijken. Op deze manier kunt u het beste ervaren hoe wij werken.

{

Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp